Solar venti

SolarVenti er et moderne luftsolvarmeanlæg, som helt uden driftsomkostninger kan give dig bedre indeklima. SolarVenti sørger for varme til for eksempel fritidshuse, sommerhuse, kældre, poolhuse – og også herårsbeboelse. SolarVenti sørger automatisk for udskiftning af husets luft, og hindrer dermed fugt, dårligt indeklima og dermed også udvikling af sundhedsskadelig skimmelsvamp på vægge og i bygningsværk. Med et rigtig dimensioneret solvarmeanlæg kan du slippe for dårligt indeklima med klam og muggen lugt.

Du kan læse mere om mulighederne på www.solarventi.dk

Lasses EL forhandler, leverer og monterer SolarVenti-anlæg – lad os give dig et bud på en god løsning.